Warsztaty

Warsztaty, to dłuższe, 4-8 godzinne, interaktywne spotkania ze specjalistą z danej dziedziny.

Warsztaty dedykujemy osobom, które chcą poznać dany temat głębiej niż podczas wykładu, zaangażować się w ćwiczenia, sprawdzić, jak czują się w danym temacie, odnieść nabywaną wiedzę do własnego życia. Niektóre warsztaty układają się w cykle, w których wiedza uzupełnia się, dając Ci jeszcze więcej możliwości rozwoju i lepszego rozumienia wielu zagadnień. Podczas warsztatów, podobnie jak podczas wykładów, poruszamy zagadnienia związane m.in. ze zdrowiem, rozwojem osobistym, komunikacją budowaniem relacji, współpracą w lokalnej społeczności, a także z życiem zawodowym –współpracą w zespole, budowaniem marki, rozwojem firmy, ale też z prawnymi, finansowymi i księgowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa czy organizacji.

Szukaj dla siebie