Projekty

Projekty to wielowymiarowa i różnorodna praca wokół konkretnego tematu. Zajęcia są często dofinansowane z funduszy zewnętrznych.

W zależności od tematyki danego projektu może on być skierowany do różnych grup – do kobiet, mężczyzn, dzieci, młodzieży lub do specyficznych grup zawodowych – pracowników oświaty, administracji czy konkretnej branży. Projekt może także skupiać się na konkretnym obszarze tematycznym, niekoniecznie definiując restrykcyjnie grupę odbiorców.

Praca w ramach projektu zwykle jest pracą długoterminową, złożoną z różnych zajęć i form wsparcia. Jako fundacja staramy się pozyskiwać środki finansowe w ramach różnych konkursów, by jak najwięcej projektów przez nas realizowanych było dostępnych dla wszystkich, także dla tych osób, które mają mniejsze możliwości finansowe.

Szukaj dla siebie